Oradea de Poveste

Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal

 1. Informatii generale

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării site-ului. Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale site-ului nostru. Conform dispozițiilor GDPR, operatorul are obligația de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Scopurile colectării datelor sunt menționate mai jos

 1. Definiții

date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;

stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;

sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;

operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;

destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;

date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;

date de tip „adresă de business” – date care includ numele, funcția, adresa de business, numărul de telefon sau adresa e-mail a unui angajat al unei organizații, în aceasta calitate. Datele tip „adresă de business” nu intră în categoria datelor cu caracter personal;

date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).

GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter confidențial și confidențialitatea acestora

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a Legii nr. 129/2018 și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, Prin intermediul site-ului nostru, putem colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

Administram în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră ori despre o altă persoană.

Folosim datele cu caracter personal colectate, inclusiv adresa IP de la care Site-ul este vizitat, configurația browserului și locația dumneavoastră, în următoarele scopuri (vezi Politica de cookie):

– Pentru personalizarea paginilor

– Pentru a ne asigura că pagina de web este relevantă nevoilor dumneavoastră.

– Pentru a ne ajuta să cream și să publicam conținutul cel mai relevant pentru dumneavoastră.

– Pentru îmbunătățirea securității accesului la serviciile oferite

 1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Dacă sunteți utilizator al Site-ului, vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact.

 1. Scopurile și temeiurile prelucrării

Dacă sunteți utilizator al site-ului, www.oradeadepoveste.roprelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

a) pentru vizita pe site: se inregistreaza doar acele date colectate de cookie-urile acceptate de catre vizitator in momentul primei vizite pe site, prin intermediul pop-upului de notificare si a politicii de cookie-uri si descrise in pagina Politica de cookie-uri.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați pentru cookie-urile de pe site.

b) pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăti experienta dumneavoastră oferită pe site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului, precum și pentru a îmbunătății permanent experiența vizitatorilor site-ului, inclusiv prin soluționarea diferitelor comentarii, întrebări sau reclamații.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

c) pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail) de comunicări comerciale privind serviciile oferite prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeți să-l furnizați.  Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 1. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, deținătorul site-ului va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, deținătorul Site-ului va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de deținătorul Site-ului pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, deținătorul Site-ului   dezvăluie datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități (persoane împuternicite de operator- adică persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului) care sprijină deținătorul site-ului  în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de ex. furnizori de servicii IT ori către autoritățile publice centrale/locale), în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea Site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege.
 1. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către deținătorul site-ului nu vor fi transferate în afara României.

 1. Drepturile persoanelor fizice

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): Informarea persoanei vizate cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer;

Portabilitatea datelor (art. 20): Persoana vizata are dreptul de a solicita portarea datelor între Operatori;

Dreptul de a fi uitat (art.17): Cand procesarea nu mai este justificată sau când persoana vizată și-a retras consimțământul;

Dreptul de a face opoziție (art.21): Dreptul persoanei vizate de a face obiecții sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări;

Dreptul de acces la date (art.15): Persoana vizată poate solicita acces la datele sale pentru a verifica dacă prelucrarea este întemeiată;

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): Persoana vizata poate solicita rectificarea datelor în cazul în care acestea sunt procesate greșit;

Dreptul de restricționare a prelucrarilor (art.18) Persoana vizată poate cere restrictionarea datelor folosite sau a transferului de date;

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automata.

 1. Linkuri către alte website-uri

Website-ul nostru poate furniza linck-uri către website-uri pe care nu le controlăm. După ce faceți clic pe un link al unei terțe părți, veți fi direcționat(ă) către website-ul terței părți. Dacă vizitați oricare dintre aceste website-uri conectate, trebuie să analizați politicile lor privind confidențialitatea. Nu suntem responsabili pentru politicile și practicile altor site-uri. Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru conținutul, politicile privind confidențialitatea sau practicile website-urilor sau serviciilor terțelor părți.

 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal

Am desemnat un responsabil cu protecția datelor în ceea ce privesc toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, iar dvs. puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile legate de prelucrarea datelor dvs. și la exercitarea drepturilor dvs. potrivit dispozițiilor legale aplicabile, în special dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

      Pentru exercitarea drepturilor dvs. puteti trimite o cerere la adresa de mail a responsabilului cu protectia datelor.

Date contact responsabil cu protecția datelor:

 Atentie! Va rugam să vă exercitați cu înțelepciune drepturile și să rețineți ca abuzul de drepturi vă poate atrage răspunderea.

Datele de contact ale Autoritatii Nationale de Protectie a Datelor cu Caracter Personal sunt urmatoarele:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: Bucuresti, b-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro 

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602

 1. Contact

Informațiile prezentate au scopul de a aduce la cunoștința utilizatorului mai multe detalii despre natura, utilizarea si administrarea datelor cu caracter personal utilizate de site-ul nostru. În cazul in care aveți nevoie de mai multe informații şi ele nu se regăsesc în prezenta secțiune, ne puteți contacta la contact@oradeadepoveste.ro